تاسیس شرکت دارویی , هزینه تاسیس شرکت پخش دارو

تعریف شرکت دارویی

شرکتهای واردکننده , تولید کننده و شرکتهای فوریتی واردات دارو که بر اساس قانون به صلاحیت و تایید رسیده باشد و مجوز برای فعالیت آنها صادر شده باشد ؛ شرکت دارویی می گویند . با این توصیف شرکت های دارویی هم می توانند اقدام به تولید دارو کنند , هم می توانند صادرات دارو انجام دهند و هم می توانند وارددات داشته باشند و از طرفی نیز در مواردی توزیع دارو را نیز انجام دهند البته باید توجه داشته باشید که در اساسنامه شرکت موارد بالا باید جداگانه ذکر شود.

تاسیس شرکت دارویی

براساس قانون هر شخص حقوقی که در اساسنامه آن ، موضوع توزیع دارو تعیین شده باشد می تواند طبق ضوابط درخواست ثبت شرکت پخش سراسری یا شرکت پخش استانی نماید. تعداد شرکتهای پخش سراسری با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر ۵ سال یک بار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد.

تاسیس شرکت دارویی

قوانین تاسیس شرکت دارویی و فعالیت آن

بعد از تکمیل و تایید مدارک لازم جهت تاسیس شرکت دارویی و تایید کمیسیون قانونی , موافقت اصولی ثبت شرکت دارویی پخش سراسری یا استانی دارو صادر می شود . و با احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تأیید مجدد موضوع در کمیسیون ، مجوز فعالیت بصورت یکساله صادر می شود و در صورت تداوم شرایط ، مجوز اولیه به مدت ۲ سال دیگر تمدید می شود و چنانچه روند مطلوب عملکرد شرکت بعد از پایان سال سوم محرز گردد ، پروانه تأسیس شرکت صادر می شود.عدم تداوم شرایط و امکانات مندرج در این آیین نامه سبب لغو مجوز فعالیت شرکت پخش توسط کمیسیون قانونی خواهد شد.

صدور موافقت اصولی ، مجوز فعالیت و پروانه ی تأسیس و مسؤل فنی شرکت پخش بر اساس ضوابط پس از احراز وجود امکانات شرایط و الزامات ، با تصویب کمیسیون قانونی انجام می گیرد. اعتبار این موافقت اصولی اولیه ۶ ماهه است که متقاضی مکلف است در این مدت نسبت به معرفی امکانات و شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت اقدام نماید. در غیر اینصورت موافقت اصولی لغو می گردد. کلیه مراحل صدور موافقت اصولی ، صدور تمدید مجوز و پروانه تأسیس و تأیید شعب و … توسط کمیسیون قانونی ماده ۲ معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

مستندات شرکت داروئی

در زمان ارائه درخواست تاسیس شرکت دارویی و پخش دارویی مدیر عامل شرکت باید مستنداتی را اماده و ارائه نماید. این مستندات عبارتند از:

 • درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری – استانی دارو.
 • تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارو.
 • تصویر آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و تغییرات آن.
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
 • نداشتن سابقه ی سوء فعالیت در امور دارویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • فرم تکمیل شده تعهدنامه شرکت.
 • معرفی نامه کتبی معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه.
 • معرفی مسئول فنی شرکت داروئی

مسئول فنی و مدیر عامل می تواند یک نفر باشد (با توجه به تشخیص و تائید کمیسیون ماده ۲۰ امکان پذیر می باشد.)

در رابطه با شرکتهای پخش سراسری و استانی همانگونه که اشاره شد با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر ۵ سال یک بار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد.

این شرکت ها صرفاً مجاز به توزیع داروهایی هستن که مجوز ورود به بازار را از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دریافت کرده باشند.

برای صدور پروانه تأسیس شرکت پخش سراسری – استانی ، رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ، تداوم شرایط مطلوب توزیع به همراه درخواست مدیر عامل شرکت و ارایه فیش بانکی ، واریز مبالغ اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمانی و آموزشی پزشکی الزامیست.

شرایط لازم برای عوامل شرکت دارویی

شرایط لازم برای اعضاء هات مدیره مدیر عامل شرکت داروئی به شرح زیر می باشد :

 • تابعیت ایرانی.
 • متدین به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی.
 • ارایه برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمات یا گواهی اشتغال کار نیروهای مسلح.
 • حسن سابقه خدمت و فعالیت و توانمندی های لازم در حوزه دارو با تأیید کمیسیون قانونی.
 • ارایه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز شرکت دارویی

مدارک لازم جهت تمدید مجوز شرکت داروئی به شرح زیر می باشد :

 • درخواست کتبی مدیر عامل شرکت.
 • تداوم شرایط مطلوب انبار و توزیع دارو.
 • تداوم حضور فیزیکی و فعال مؤسسان فنی.
 • همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای مربوطه.
 • افزایش شعب یا نمایندگی های شرکت به حداقل ۲۰ شعبه.

شرایط تمدید مجوز فعالیت پخش استانی

شرایط تمدید مجوز فعالیت پخش استانی به شرح زیر می باشد :

 • درخواست کتبی مدیر عامل شرکت.
 • تداوم شرایط مطلوب توزیع و همکاری با دانشگاه مربوطه با تأیید معاونت غذا و دارو.
 • تداوم حضور فیزیکی و فعال مسؤل فنی در شرکت.
 • همکاری با وزارت بهداشت و درمان پزشکی و معاونت غذا و دارو.

هزینه ثبت شرکت داروئی

هزینه ثبت شرکت داروئی شامل موارد زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت شرکت داروئی.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت دارئی از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ثبت شده داروئی.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • مجوز که توسط موکل اخذ میگردد و موسسه در این راستا همراه موکل می باشد.
 • انجام امور سیستمی مجوز اخذ شده توسط موکل.
 • ثبت شرکت داروئی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود

موسسه ثبت شرکت ذهن ناب و تاسیس شرکت دارویی

قبل از اینکه اقدام به تاسیس شرکت دارویی کنید بهتر است با یک فرد متخصص در امور ثبتی مشورت کنید . موسسه ثبتی حقوقی ذهن ناب با جمع کردن افراد متخصص در حوزه ثبتی مجموعه ای قدرتمند را تشکیل داده است . مشاوره ثبت شرکت و برند در موسسه ثبتی ذهن ناب رایگان است و شما می توانید از این امکان بهرمند شوید و فقط کافی است با ما تماس برقرار کنید :

۰۹۱۲۲۹۳۸۲۱۸